Dotacje 3.3.1 i 3.3.2 - jakie koszty, jakie urządzenia?
Przewiń do artykułu
Menu

Na terenie wybranych miast i gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki trwa nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w domach prywatnych, prowadzony w ramach realizowanych projektów. W poniższym artykule zamieszczamy kartę informacyjną przygotowaną dla uczestników projektu, w której znaleźć można specyfikacje dotyczące poszczególnych urządzeń oraz szacunkowe koszty przeprowadzenia inwestycji.

Jakie koszty? Jakie urządzenia?

W zamieszczonej niżej prezentacji znaleźć można specyfikacje wybranych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, których dofinansowanie przewidziano w ramach realizacji projektów. Wśród szczegółowych objaśnień znaleźć można między innymi ważne informacje dotyczące danej technologii, szacowane koszty samego urządzenia, szacowane koszty poniesione przez wnioskodawcę, czy przewidywany koszt ogrzewania.

Autor prezentacji: GLOBEnergia


Informacje o naborze

Dla każdej z miejscowości biorącej udział w realizowanych projektach (3.3.1 i 3.3.2) powstał odrębny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzonego naboru. W odnośnikach poniżej znaleźć można informacje na temat tego, kto i na co może uzyskać dofinansowanie w danej gminie oraz w jakim terminie prowadzony będzie nabór:

Miasto Dębica:

Gmina Dębica:

Miasto Jasło:

Gmina Jasło:

Gmina Jedlicze:

Gmina Pilzno:

Gmina Żyraków:

Gmina Chorkówka:


 

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl