Kocioł gazowy czy pompa ciepła? Liczymy koszty systemu ogrzewania
Przewiń do artykułu
Menu

Wybierasz system ogrzewania dla swojego domu jednorodzinnego i stoisz przed dylematem: kocioł gazowy czy pompa ciepła? Oba urządzenia są niskoemisyjne, ich obsługa zautomatyzowana, zapewniają komfort cieplny, a tobie święty spokój w okresie grzewczym. Ile te systemy mogą kosztować?
 

Wiesz, że zakup pompy ciepła obciąży twoją inwestorską kieszeń znacznie bardziej, niż zakup kotła gazowego, choć musisz pamiętać, że system grzewczy z kotłem gazowym w roli głównej, to nie tylko samo urządzenie, ale związana z nim instalacja gazowa (przyłącza).

Wady i zalety obu urządzeń

Przyjrzyjmy się na początek wadom i zaletom kotła gazowego.

Zalety:

 • urządzenie znane instalatorom, a więc nie musimy oczekiwać przykrych niespodzianek podczas montażu
 • niska cena, wysoka dostępność sieci sprzedaży i serwisu
 • małe gabaryty (zwłaszcza modele wiszące na ścianie)
 • niskoemisyjność, a tym samym szkodliwość dla środowiska
 • stosunkowo (np. w porównaniu do węgla) niskie koszty paliwa (gazu ziemnego)

Wady:

 • niewłaściwa eksploatacja lub konserwacja może być niebezpieczna dla użytkowników – grozi wybuchem gazu lub zatruciem spalinami
 • w przypadku zasilania gazem płynnym konieczne jest zamontowanie dużego zbiornika na paliwo, które jest droższe od gazu ziemnego

Teraz kolej na wady i zalety pompy ciepła.

Zalety:

 • niskie koszty eksploatacyjne systemu z pompą
 • brak konieczności budowy komina i wentylacji
 • zerowa emisyjność zanieczyszczeń
 • pompa uruchamiana jest przez energię elektryczną, nie potrzebuje paliwa
 • wysoka niezawodność urządzenia

Wady:

 • wysoka cena zakupu urządzenia wraz z innymi niezbędnymi elementami systemu
 • niewielu instalatorów i firm na polskim rynku posiada certyfikaty potwierdzające ich umiejętności w zakresie montażu tych urządzeń
 • wydajność instalacji zmniejsza się wraz z wiekiem systemu
 • poziomy wymiennik gruntowy utrudnia zagospodarowanie działki

Analiza - założenia

Portal Globenergia przeprowadził analizę kosztów systemu grzewczego dla kotła gazowego i pompy ciepła, którą przedstawiamy uwzględniając najważniejsze wnioski.

Do analizy przyjęto następujące założenia:

 • dom jednorodzinny o powierzchni 140 mkw., w który wszędzie zainstalowane jest ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe)
 • budynek jest wentylowany za pomocą wentylacji grawitacyjnej
 • dom jest bardzo szczelny/zaizolowany
 • rodzinę mieszkającą w tym domu stanowią oboje rodzice plus dwójka dzieci
 • moc obliczeniowa budynku wynosi 6,6 kW

Warto pamiętać, że przedstawione koszty są szacunkowe. Mogą występować, nawet znaczne, różnice w cenach w poszczególnych regionach Polski, jak również w ofertach samych instalatorów.

Wariant pierwszy – kocioł gazowy kondensacyjny

Koszty związane z przyłączem gazu są następujące:

 • wydanie warunków technicznych – od 0 do 150 zł
 • projekt budowy przyłącza – 1.000 do 2.500 zł
 • opłaty geodezyjne (wytyczenie, mapa, inwentaryzacja powykonawcza) – 1.000 do 2.000 zł
 • wykonanie przyłącza wraz z materiałami – ok. 120 zł/m bieżący; średnie przyłącze to 15 m, czyli 1.800 zł
 • opłata przyłączeniowa – 1.400 do 2.000 zł
 • montaż szafki gazowej – 300 do 600 zł
 • odbiór techniczny przyłącza gazowego – 100 do 150 zł

Z szacunków wynika, że przyłącze gazowe o średniej długości 15 m kosztować może w wariancie najtańszym 5.600 zł, a w najdroższym – ponad 9.000 zł.

Koszty związane z systemem wentylacji i odprowadzania spalin są następujące:

 • komin wentylacyjny kotłowni, szacht (szyb) do prowadzenia systemu spalinowego kotła gazowego i prace na dachu (wykonawstwo metodą tradycyjną) – 1.500 zł
 • system spalinowo-powietrzny kotła plus robocizna – 1.200 zł

Łączne koszty systemu wentylacji i odprowadzania spalin zamkną się więc kwotą około 2.700 zł.

Cena zestawu z kotłem gazowym kondensacyjnym (moc znamionowa 19 kW, z podgrzewaczem o pojemności 120 l) zawiera:

 • zestaw – 6.900 zł
 • czujnik temperatury zewnętrznej – 300 zł
 • montaż całości – 2.000 zł

Sumaryczny i szacunkowy (co podkreślamy) koszt systemu ogrzewania z kotłem gazowym kondensacyjnym wynosi więc około 18.700 zł

Wariant drugi – pompa ciepła

Do obliczeń przyjęty został wariant pompy ciepła powietrze/woda typu split, z podgrzewaczem o pojemności 300 l. Przy tym typie urządzenia składa się ono z jednostki zewnętrznej, w której znajduje się część układu chłodniczego pompy ciepła, a także z jednostki wewnętrznej zainstalowanej w budynku, w której znajduje się skraplacz pompy ciepła.

Obie jednostki muszą być ze sobą połączone rurami, w których przepływa czynnik chłodniczy w postaci gazowej (strona wysokiego ciśnienia) oraz ciekłej (strona niskiego ciśnienia).

Koszty związane z system z tego rodzaju pompą ciepła przedstawiają się następująco:

 • wentylacja (wykonanie komina wentylacyjnego metodą tradycyjną) – ok. 200 zł
 • cena urządzenia – ok. 19.000 zł
 • montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wraz z podgrzewaczem i armaturą zabezpieczającą (robocizna) – ok. 4.000 zł

Całość kosztów ogrzewania z pompą ciepła zamyka się więc szacunkową kwotą 23.200 zł

Koszty eksploatacji systemu grzewczego w obu wariantach

Koszty ogrzewania budynku o parametrach przyjętych do analizy z instalacją z gazowym kotłem kondensacyjnym wynoszą szacunkowo 4.400 zł rocznie.

Te same koszty w systemie z pompą ciepła powietrze/woda typu split wynoszą natomiast szacunkowo od 1.800 do 2.600 zł rocznie.

Ewa Grochowska

Źródła:

 

FOTO:viessmann.pl

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl