Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie - kotły gazowe
Przewiń do artykułu
Menu

22 sierpnia, na terenie gminy Pilzno, należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych, prowadzony w ramach realizowanego projektu. Wysokość dofinansowania na zakup i montaż energooszczędnego kotła gazowego wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy do 5 września.

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki to projekt realizowany w porozumieniu przez 8 miast i gmin członkowskich. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom - właścicielom budynków - pozyskania aż do 85% dofinansowania na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła (kotły gazowe).


Gminy i miasta biorące udział w projekcie:

Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków.


Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

Nabór wniosków rozpoczął się w środę, 22 sierpnia, i potrwa do 5 września 2018 roku. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminami Projektu (dostępne w załącznikach poniżej) obowiązującymi w danej gminie oraz pobrać niezbędne dokumenty. Wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca oraz pozostałymi dokumentami (jeżeli dotyczy) będzie można składać w urzędzie miasta lub gminy, na której terenie znajduje się budynek.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Ocena wniosku sporządzona zostanie w oparciu o kryteria punktowe zawarte w Regulaminie.

Dla mieszkańców przewidziano również spotkania informacyjne w poszczególnych gminach uczestniczących w projekcie, na których specjaliści odpowiedzą na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące prowadzonego naboru. Harmonogram organizowanych spotkań znaleźć można w tabeli poniżej:


Informacje dodatkowe:

Dotacje udzielane będą wyłącznie w przypadku uzyskania przez projekt dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i uzyskania dofinansowania, inwestycje realizowane będą w latach 2019-2021. Przez okres pięciu lat od wykonania inwestycji, instalacja pozostanie własnością gminy. Po 5-letnim okresie trwałości zostanie ona nieodpłatnie przekazana mieszkańcowi. Obowiązkiem właściciela budynku będzie ubezpieczenie instalacji (np. w ramach ubezpieczenia budynku) oraz demontaż i utylizacja starego źródła ciepła. VAT (8%) stanowi koszt niekwalifikowany i będzie musiał zostać poniesiony w całości przez mieszkańca. Warunkiem udziału mieszkańca w projekcie jest również brak możliwości technicznych lub ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej we własnym zakresie.


Dokumenty do pobrania:

  • Regulamin Ogólny Projektu - pobierz
  • Regulamin Szczegółowy Projektu - pobierz
  • Wzór deklaracji dla osoby fizycznej - pobierz
  • Instrukcja wypełnienia deklaracji dla projektu 3.3.1 - pobierz
  • Zakres przedsięwzięcia - pobierz

Infografika:

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl