Menu
 

…kosztów poniesionych przez wnioskodawcę. Dofinansowanie wynosi od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji i zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. W ramach pojedynczej inwestycji można uzyskać zwrot części kosztów, jeśli nie przekraczają one kwoty 53 tys.…

 

…nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie? Wniosek o dofinansowanie może złożyć wyłącznie właściciel budynku jednorodzinnego. Jeśli budynek posiada dwóch współwłaścicieli to wniosek może złożyć tylko jeden właściciel przy zgodzie drugiego. 14. Na…

 

…Dorzecza Wisłoki, ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych, prowadzony w ramach realizowanego projektu. Wysokość dofinansowania na zakup i montaż energooszczędnego kotła gazowego wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych…

 

…urządzeń grzewczych , których dofinansowanie przewidziano w ramach realizacji projektów. Wśród szczegółowych objaśnień znaleźć można między innymi ważne informacje dotyczące danej technologii, szacowane koszty samego urządzenia, szacowane koszty poniesione przez…